Niet meer geïnteresseerd? Uitschrijven. Is deze e-mail onvolledig? Raadpleeg dan de webversie.

EDITIE

41

GreenFacts  Newsletter

Winter 2018

 

   Laatste GreenFacts Highlights

 

Gevaren en risico's verbonden aan perfluoroctaanzuur (PFOA), de zouten ervan en aanverwante stoffen

PFOA is een verbinding die gebruikt wordt bij de productie van water- of oliebestendige materialen, zoals kookgerei met antiaanbaklaag of waterdichte stoffen. Houdt de aanwezigheid ervan in afgewerkte producten een risico in?

Display images or add our email to your address book
Beschikbaar in :
Engels
- Duitse - Nederlands

De vervanging van schadelijke chemische stoffen – processen en uitdagingen

Wanneer een chemische stof als schadelijk wordt erkend, moet er een alternatief worden gevonden. Dat is geen eenvoudig proces, want het is belangrijk om een alternatief te kiezen dat zowel technisch gelijkwaardig als veiliger is. Wat zijn de uitdagingen van dat vervangingsproces?

Display images or add our email to your address book
Beschikbaar in :
Duits
- Engels - Frans - Nederlands

Acrylamide in levensmiddelen: zijn er risico's voor de gezondheid?

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die de werking kunnen beïnvloeden van het hormoonsysteem en receptoren die het lichaam reguleren. Welke risico's zijn er aan die chemische stoffen verbonden?

Display images or add our email to your address book
Beschikbaar in:
Duitse - Nederlands - Engels - Frans

Risico's voor milieu en gezondheid van nanodeeltjes en nanomaterialen

Binnen de nanotechnologie en nanomaterialen worden kleine deeltjes aangewend waarvan de grootte binnen het nanometerbereik valt (miljoensten van een millimeter). Zij kunnen onze levenskwaliteit enorm verbeteren. Er moeten evenwel nieuwe wetenschappelijke methoden worden ontwikkeld aangezien met de actuele methoden mogelijk geen nanomaterialen kunnen worden getest.

Display images or add our email to your address book
Beschikbaar in:
Duits
- Engels - Frans - Nederlands

Alternatieven voor dierproeven voor de veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen in Europa

Voor de veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen zijn meestal dierproeven nodig. Er is evenwel een sterke stimulans, zowel van de regelgevers als het publiek, voor het gebruik van alternatieve methoden voor dierproeven. Wat zijn die alternatieven en zijn ze effectief?

Display images or add our email to your address book
Beschikbaar in:
Engels - Frans - Nederlands

Glyfosaat en kanker: waarom is er een verschil in de indeling door het IARC en EFSA?

Glyfosaat is een veel gebruikt herbicide dat onlangs is geëvalueerd door het IARC en EFSA. De twee organisaties zijn tot verschillende conclusies gekomen met betrekking tot de indeling als kankerverwekkend voor de mens. Wat verklaart het verschil in indeling naar aanleiding van de beoordelingen van het IARC en EFSA?

Display images or add our email to your address book
Beschikbaar in:
Duitse - Engels - Frans - Nederlands
Ook gepubliceerd
Circulaire economie in de EU en de wereld: wat, waar, wie en hoe?
De wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering in Arctica
Nanodeeltjes titaandioxide en zinkoxide in zonnefilters
De impact van alcohol op de gezondheid en samenleving
Hormoonverstoorders en hun impact op de menselijke gezondheid en het milieu
Hormoonverstoorders
 
Vorige nieuwsbrieven in het Engels
Summer 2018 Autumn 2016 Winter 2015
Summer 2017 Summer 2016 Summer 2015
Spring 2017 Spring 2016 Spring 2015
Winter 2016 March 2016 Winter 2014

Stop uw abonnement - Update - Overdracht

Cogeneris SPRL, Winston Churchill Street, 137/7 - 1180 Brussels - Belgium